Gamers' Guild

Gamers' Guild är en förening som ägnar sig åt bordsrollspel i allmänhet och "retro-spel" i synnerhet. Gamers' har en lång och inflytelserik historia från den svenska rollspelsvågen i början på 80-talet och fram till i dag. Vi finns strax söder om Stockholm och spelar med jämna (men ganska långa) mellanrum.

Gamers' Guild är inte en öppen förening. Vi får inga bidrag och vi är ej anslutna till riksförbundet SVEROK.


//The Guildmasters
Kontakt: guildmasters@gamersguild.se
Organisationsnummer:802449-6344