Gamers' Guild - Historik

Nedan ett axplock ur föreningens arkivAndreas Rönnedals Gamers' Guild shrine

En sida som innehåller blandad information från Gamers' historia. Bland annat finns en förteckning över medlemstidningen och medlemsutskicket. Dessutom förekommer några av alla de konventsäventyr Gamers' Guild ligger bakom.


Andreas Rönnedals Rollpersonsgalleri

Här finns illustrationer på många av de rollpersoner som förekom i Gamers' Guilds konventsäventyr.