Gamers’ Guild var en av Sveriges mest inflytelserika rollspelsföreningar i början på 90-talet. Verksamheten upphörde dock i mitten av 90-talet och föreningen lades på is i närmare femton år. 2009 Startades föreningen upp på nytt med en inriktning mot bordsrollspel i allmänhet och “retro-spel” i synnerhet.

Är du tidigare medlem, intresserad av retro-rollspel eller har annan koppling till Gamers’ Guild är du välkommen att höra av dig för ytterligare information och ev. medlemsskap.

Mer info kommer under 2010.

// Styrelsen